תקנון אתר תמר קוסמטיקס

תקנון האתר

www.TamarCosmetics.co.il

 • כללי:
 1. ע.צ.ת. תמר קוסמטיקס בע״מ ח.פ 516769213 (״החברה״) היא הבעליים החוקיים שלאתר המוצרים הקוסמטים TamarCosmetics.co.il, באתר האינטרנט הנ”״ל ו/או באמצעות אימיילים הנשלחים למועדון הלקוחות ו/או באתרים שותפים אחרים ו/או בכל פלטפורמה בה יחליט בעל האתר לקדם את מוצריו (״האתר, ״בעל/ת האתר״, ״״בית העסק״), המכירה באתר נעשית באמצעות רשת האינטרנט. 
 2. תנאי השימוש בתקנון מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, יובהר כי הכתוב מתייחס לשני המינים באופן שווה.
 1. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה באתר ע״י המבקרים (״המשתמש״, ״הלקוח״) לרבות הרכישה ו/או הכניסה ו/או הביקור באתר ו/או השימוש ו/או יצירת קשר במייל ו/או כל מדיה אחרת ובכך הינך נותן את הסכמתך ואישורך כי קראת והבנת את תנאי השימוש שלהלן לרבות הצהרת הפרטיות העולה מתנאי שימוש זה אשר מופיעה בהמשך. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש אנא הימנע משימוש בשירותים של החברה ו/או באתר.
 1. המשתמש באתר מסכים לתכניו, ומצהיר כי קרא את התקנון, טרם הגלישה באתר; כן מצהיר המשתמש כי מסירת פרטיו באתר תהווה הצהרה והסכמה של המשתמש לתוכן הדברים הכתובים, ולשימוש בפרטיו האישיים לצרכי שיווק ודיוור. היה והמשתמש מסרב לקבלת דיוור ו/או שימוש בפרטיו לצרכי שיווק של האתר, עליו לשלוח את ההודעה וואצפ למס’״054-5405470״, או לטלפון 0545405470, ופרטיו יוסרו. פרטי המשתמש יישמרו במאגר מידע שמספרו 70072289
 1. נוסח התקנון המחייב והקובע הוא התקנון המפורסם באתר ברגע הרכישה, החברה ממליצה למשתמש לקרוא ולהתעדכן, מעת לעת, בתנאי השימוש.
 1. משתמש המעונין לבצע הזמנה באתר, מצהיר ומתחייב כי הוא תושב ישראל, בעל ת.ז ישראלית, הוא מעל  גיל 18 ואינו פסול דין, ומחזיק כרטיס אשראי ישראלי בתוקף (״המזמין״, ״הרוכש״, ״הלקוח״).
 • תנאי הרכישה והמוצרים:
 1. המוצרים הנמכרים באתר הם, בין היתר, מוצרי קוסמטיקה, טיפוח ויופי – לשימוש מקצועי בלבד. על הרוכש לקרוא היטב את תנאי השימוש טרם רכישה ו/או שימוש במוצר ובפרט את הוראות היצרן. החברה ו/או מי מטעמה, לא יהיו אחראים בגין נזק, מכל מין וסוג שהוא, לרבות נזק שנגרם עקב שימוש שאינו בהתאם להוראות השימוש. התוכן באתר המפורסם באתר, לדוגמא: מאמרים, וידיאו וכיוצ״ב,  מפורסם  כהמלצה בלבד, ואך ורק, הוראות היצרן מחייבות!.
 1. יש להישמע להוראות היצרן ולקרוא אותם בקפידה, האחריות על המשתמש בלבד. ככל שעולה ספק – אין לעשות שימוש במוצר, ולברר תחילה מהן הוראות השימוש, לבדוק החרגות בנושא רגישות, אלרגיות, תופעות לוואי וכיוצ״ב. בכל שאלה יש לפנות ליצרן. האתר ינסה לעזור ולסייע, ככל הניתן, אך יובהר, כי בשום אופן לא יהווה ייעוץ מסוג כלשהו או לקיחת אחריות מכל סוג לרבות נזיקית.
 1. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להוסיף ו/או להסיר מוצרים ו/או סוגי מוצרים ו/או שירותים, בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי.
 2. יובהר, כי למרות העובדה שמדובר בחנות ממוחשבת, המנוהל באמצעות האתר, ייתכן ויפלו טעויות, הנובעות ברוב המקרים, מביצוע הזמנות און-לין, ממספר מקורות (מזמינים), כך שמוצר שהוזמן לא יימצא פיסית במלאי. במקרה מעין זה, האתר יציע ללקוח מוצר חלופי או החזר כספי. כמובן בכפוף להסכמת הלקוח.
 1. פרטי המפרט הטכני, תנאי העסקה לרבות מחיר המוצרים יופיעו בדף המוצר. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את דף המוצר על תכניו לרבות אך לא רק תנאי השירות ו/או המחיר בכל עת (״דף מוצר״).
 2. הזמנת מוצר, תעשה בדף המוצר, וכפופה לביצוע בחירה, המוצגת בדף המוצר, והכל בהתאם להקשר של המוצר ואפשרויות הבחירה שהאתר מציע לכל מוצר ומוצר (״המוצר״).
 3. בטופס ההזמנה יש למלא את הפרטים האישיים שהאתר מבקש כגון שם, כתובת, טלפון, מייל ואמצעי תשלום (״פרטי המזמין״). טופס ההזמנה יכלול מתן רשות לאתר לעשות שימוש בפרטי הלקוח לדיוור ושיווק מוצרי האתר. ככל והלקוח מעונין להסיר את פרטיו, ולאסור את השימוש בפרטין לצרכי דיווק ושיווק, עליו לפעול כמפורט בסעיף 4 לעיל. ההזמנה תשלח עם פרטי המזמין כאשר הם מלאים, מדויקים, נכונים ושלמים  (״ביצוע ההזמנה״, ״הזמנה״). יש להקפיד למלא את פרטי המזמין באופן מדויק בכדי להבטיח את ביצוע ההזמנה.

במעמד ביצוע ההזמנה, האתר ו/או החברה תבצע בדיקה בעניין פרטי המזמין מול חברת האשראי, לשם קבלת אישור על ביצוע ההזמנה. עם קבלת אישור חברת האשראי, הלקוח יקבל הודעה מתאימה אודות אישור ההזמנה, והכל בכפוף להימצאות המוצר וזמינותו (״אישור הזמנה״). יודגש כי חיוב המזמין בגין המוצר המוזמן נעשה בעת ביצוע ההזמנה.

 1. המוצרים אשר קיבלו אישור הזמנה, דהיינו בוצעה הזמנה אשר התקבל אישור הזמנה בגינם יכונו ״פריטים״.
 1. במידה וחברת האשראי סירבה לביצוע חיוב ההזמנה – לא יונפק אישור להזמנה. על המשתמש ליצור קשר עם שירות לקוחות במייל ו/או בטלפון כפי שיפורסם באתר ולהסדיר את הנושא. למען הסר ספק החברה/לא תהיה כל אחראית ולא תישא בנזק ישיר ו/או עקיף, להזמנות שלא הונפק בגינן אישור הזמנה.
 1. לתנאים נוספים ראה פרק תנאים נוספים בהמשך.
 • אספקת המוצר והפריטים:
 1. אספקה משוערת 1-4 ימי עסקים.
 1. לאחר התשלום בגין הפריט, יועבר הפריט למשלוח באמצעות דואר ישראל ו/או ספקים שהאתר עובד מולם, והפריט יישלח לרוכש, בהתאם לכתובת ההזמנה.
 2. המשלוחים יהיו כפופים לספק החיצוני המבצע ומדיניותו. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ו/או לגרוע אפשרויות צורות קבלת הפריט, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה לא תישא באחריות לאי אספקת השירות, מסיבות שנעוצות בגורם חיצוני כגון כשלים טכניים שלא בשליטת החברה. ככל שבעל האתר יציע אפשרות זו יהיה ניתן לבצע איסוף מהחנויות לפי ההוראות שיפורסמו.
 1. במידה ויתברר לחברה לפי נהליה ומדיניותה כי לא ניתן לספק את הפריט לרוכש, ולא ימצא פתרון הולם אחר, רשאית החברה לבטל את העסקה בכל מועד עד לאספקת המוצר. בוטלה העסקה, הלקוח יהיה זכאי לכספו חזרה באמצעות אמצעי התשלום עמו ביצע את ההזמנה המקורית ו/או באמצעות ביטוח חיובי האשראי ו/או ביצוע זיכוי בגובה החיוב, יודגש כי הלקוח לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו מכל סוג בשל ביטול העסקה.
 1. על הלקוח ליידע את החברה באם הפריט לא התקבל בתקופת האספקה הנקובה באתר.
 1.  
 1.  
 1. ימי עסקים – ימי חול בלבד, שישי, שבת, ערבי חג וחג אינם ימי עסקים.
 1. במידה והתברר כי נפלה טעות בהזמנת הלקוח, בהתאם להודעה שתלשח לאתר בכתב, החברה תבחן לבטל את העסקה או להחליף את המוצר, ובלבד שאריזת המוצר לא נפתחה, ובהתאם להוראות משרד הבריאות (בהתאם לסוג המוצר).
 1.  
 • ביטול עיסקת הרכישה:
 1. המשתמש רשאי לבטל עיסקה שביצע באתר בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ״א 1981 (״חוק הגנת הצרכן״) ותקנותיו, ובהתאם למדיניות החזרת מוצרים שתפורסם מעת לעת באתר ו/או בתקנון זה, על פי שיקול דעת החברה.
 1. ביטול הזמנה תוך 14 יום ממועד ביצוע ההזמנה או ממועד קבלת המוצר (בכפוף לסוג המוצר בהתאם לתקנות ביטול עסקה), בהתאם ובכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א- 2010 (״תקנות ביטול עסקה״). הרוכש יהיה רשאי לקבל החזר כספי לפי אמצעי התשלום שביצע את העיסקה ו/או כל דרך אחרת שייבחר האתר.
 2. הזיכוי יתבצע רק כאשר המוצר יגיע חזרה לחנות האתר (על חשבון הרוכש) וימצא שלם, סגור, תקין וראוי להחזרה עם אריזתו המקורית (כולל קרטונים ככל שיש) והתגים המקוריים. שימו לב כי לא יהיה ניתן להחזיר מוצרים שנפתחו והמוצרים צריכים להיות באריזתם המקורית מבלי שנפתחו וללא סימני פתיחה. הזיכוי יתבצע בכרטיס האשראי שבו שילמת, בלבד, ולא בשום כרטיס אחר, בניכוי דמי משלוח וטיפול כדין, והכל בכפוף להוראות תקנות ביטול עסקה.
 1. תנאי הביטול הנזכרים לעיל לא יחולו על מוצרים ו/או פריטים אשר נמסרו בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן שבס’ (ג)ד-טובין שיוצרו במיוחד לפי הזמנה של הצרכן (ויתר החריגים שבדין). אלא אם בית העסק לפנים משורת הדין יסכים לכך ובתנאיו, זאת במידה ויפורסמו מעת לעת באתר.
 1. הביטול ייעשה באמצעות פקס ו/או מייל לחברה ו/או כל דרך אחרת שבעל האתר ייראה לנכון ויפרסם באתר.
 1. במקרה של ביטול הזמנה לפי הכללים הנ”ל, יחויב הלקוח בדמי ביטול של 5% או 100 ש”ח לפי הנמוך מבינהם ועל פי הדין. ובניכוי דמי המשלוח בעלות של- 29.90 ש”ח, דמי הביטול יחויבו לשיקול דעת בעל האתר.
 1. התנאים יחולו על מוצרים לפי חוק הגנת הצרכן ותקנותיו, ככל שאין הסדרה אחרת הסותרת את הדין בתקנון זה.
 1. במידה ויש לכם השגות על השירות יש לפנות לבית העסק באופן מסודר ובכתב תוך 14 יום כאמור. לבית העסק שיקול הדעת הבלעדי באם לזכות אתכם ולפי תנאיו והמדיניות. עם זאת מומלץ לקרוא בתנאים הנוספים שבהמשך אודות המאמצים שבית העסק משתדל לעשות לשיפור השירות.
 • ביטול עיסקה ע״י בעל האתר:
 1. במצב בו אזל המלאי של המוצר ו/או מכל סיבה אחרת לא ניתן למכור את המוצר, החברה תציע מוצר חלופי ו/או החזר כספי. החברה לא תישא בנזקים של המזמין ככל שייטען כן כאמור, תקום לחברה הזכות לבטל את העסקה.
 1. במידה ופרטי המזמין לא נקלטו כראוי מכל סיבה שהיא רשאית החברה לבטל את עיסקת הרכישה ע״פ שיקול דעתה.
 1. כאשר ההזמנה בוצעה שלא כדין ו/או לא על פי תקנון זה, החברה תהיה רשאית לבטל את העיסקה.
 1. הודעה על ביטול הזמנה תימסר ללקוח ע”פ הפרטים שמילא.
 1. באם נפלה טעות סופר ו/או בתום לב כלשהי בהצעה ו/או בהזמנה, תהיה רשאית החברה לבטל את העיסקה.
 • אחריות מוצרים:
 1. האחריות על המוצרים תהיה בהתאם לכתוב באריזת המוצר ו/או דף הנלווה למוצר ככל שישנו. במידה ולא קיים מידע אודות האחריות החלה, תהיה האחריות בהתאם למדיניות היבואן ו/או הספק ו/או היצרן של המוצר ו/או על פי דין. לא יוחלף מוצר שנפתח ושאינו באריזתו המקורית. האחריות לא תחול במקרה של שימוש שלא לפי הוראות היצרן.
 1. מידע שמופיע באתר ונחזה להיות מידע רפואי אינו מהווה ייעוץ רפואי. חובת המבקר באתר להיוועץ על ידי גורם רפואי ו/או כל בעל מקצוע מתאים אחר לפני שימוש בתכשיר כלשהו אשר עלול להשפיע בדרך כלשהי על גופו, בריאותו, מראהו, מצבו הנפשי. לא תישמע אף טענה מאף סוג בכל הקשור לנושא בסעיף זה.

מידע אודות המוצרים נלקח AS IS מהיצרנים.

 1. האחריות החלה אשר מצוינת בטופס האחריות ו/או בהזמנה ו/או באתר גוברת על תקנון זה.
 1. האחריות ניתנת כפי שמצוין בתעודת האחריות ועל ידי היבואן של המוצר. יש להישמע להוראות החזרת המוצר בתקופת האחריות- על המוצר להישלח ישירות למשרדי היבואן ובהתאם להוראותיו לשם קבלת שירות האחריות.
 1. האחריות הניתנת היא על ידי היבואן. החברה או האתר אינם מעניקים אחריות למוצרים. הדרך המומלצת לפנות ישירות ליבואן.
 1. הם וכאשר הלקוחה קבלה מוצר מלכתחילה מוצר פגום, תמר קוסמטיקס תשלח ללקוח מוצר חדש
 • תקנון אחריות מוצר ע”י ייבואן:
 1. תמר קוסמטיקס לא נותנת אחריות על המוצר. האחריות היא ע”י היבואן “גלוטק” בע”מ ותמר קוסמטיקס כפופה לה בנושא.
 2. כשהלקוח יקבל את המכשיר שרכש וברגע הפתיחה יבין כי המוצר תקול תמר קוסמטיקס תשלח לו מוצר חדש מאותו המוצר שרכש, עד 4 ימי עסקים.
  (יש להודיע לתמר קוסמטיקס עד יומים מרגע קבלת המוצר)
 3. אין אחריות על נפילות או שבר של המוצר
 4. תמר קוסמטיקס לא נותנת מכשיר חלופי כשהמכשיר נמסר לתיקון

5.בזמן האחריות אם וכאשר המוצר תקול והוא בתוך תקופת האחריות על הלקוחה לדואג להעביר אותו לייבואן (רוז’נסקי 10 ראשון לציון) או בעלות של 38 ₪ תמר קוסמטיקס תדאג לעביר את המוצר התקול לייבואן מהכתובת הלקוחה אל חברת הייבואן שם יבוצע התיקון השילוח יבוצע ע”י  חב’ משלוחים ציטה (התשלום יתבצע מראש אל תמר קוסמטיקס). לאחר התיקון על הלקוחה לאסוף את המכשיר המתוקן מחברת תמר קוסמטיקס.

 1. אחריות תקפה ל- 12 חודשים מתאריך ע”ג החשבונית הרכישה
    א. האחריות מותנית בשמירת חשבונית הקניה (או צילום שלה) ותוקפה שנה מיום הרכישה, בהתאם לתנאי האחריות המצורפים לאריזת המכשיר.
    ב. יש לצרף את תעודת האחריות, בה מצוין המספר הסריאלי של המכשיר.
 2. האחריות לפי תעודה זו לא תחול בכל מקרה שהנזק נגרם למוצר מכל אחת מהסיבות שיפורטו לעיל. בנוסף, בכל מקרה כזה, תהיה “גלוטק” (יבואנית המוצר) רשאית לדרוש תשלום בעד תיקונו, החלפתו והובלתו של המוצר:

    א. התקלה נגרמה בשל שימוש רשלני שלא בהתאם להוראות השימוש.

    ב. התקלה נגרמה בזדון או בשל רשלנות של הצרכן.

    ג. התקלה נגרמה על ידי כוח עליון (לרבות שריפה, נזילה, מכת מתח, פגית ברק, כניסות גוף זר וכדומה)

    ד. שבר פנימי או חיצוני מכל סוג שהוא, שנגרמו ע”י “גלוטק” או מי מטעמה.

    ה. חדירת נוזלים ו/או סימני רטיבות/ קורוזיה מכל סוג שהוא.

    ו.המכשיר תוקן או בוצע ניסיון לתיקון או הוכנסו בו שינויים ע”י אדם שלא הוסמך לכך ע”י “גלוטק” או מי מטעמה.

 1. “גלוטק” תחויב להחזיר את המוצר המקולקל למצב בו היה טרם הקלקול. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, אנו מתחייבים להשתמש בחלקים חדשים ומקוריים
 2. מרגע קבלת המוצר למעבדת תיקונים 16 ימי עסקים המוצר המתוקן יחזור לתמר קוסמטיקס (תמר קוסמטיקס לא אחרית על עיקובים אצל הייבואן)

הסבר ללקוחה על תהילך העברת המוצר החשמלי לתיקון ע”י הייבואן:

 1. על הלקוחה להעביר את המוצר התקול – תמר קוסמטיקס
  בירושלים או לחילופין תמר קוסמטיקס תשלח את החב’ המשלוחים שלה (צ’יטה)
  בעלות של 38 ש”ח (כולל מע”מ) תשלום מראש
 2. לאחר שתמר קוסמטיקס תקבל את המכשיר היא תעבירו על הייבואן המתקן ‘גלוטק’
  הנותן את שירות התיקונים למוצרים החשמלי (יש לקרוא את התקנון למעלה)
 3. לאחר שהמוצר החשמלאי יתוקן הייבואן ישלח את המוצר המתוקן לתמר קוסמטיקס.
 4. על הלקוחה לאסוף את המוצר התיקן (לאחר התיקון) מתמר קוסמטיקס
  בירושלים או לחילופין תמר קוסמטיקס תשלח את החב’ המשלוחים
  שלה (צ’יטה) לאסוף את המכשיר בעלות של 30 ש”ח התשלום מראש
 • שירות לקוחות:
 1. במידה ויש צורך בתמיכה, החברה תעמיד טופס יצירת קשר שיפורסם באתר לצורך פניות ושאלות. החברה תחזור בהקדם לפונים אשר השאירו את פרטי ההתקשרות.
 1. פעילות החברה לתמיכה ומענה ככל שיפורסם טלפון להזמנות ו/או תמיכה באתר א-ה, 9:00-15:00 , שישי 9:00 – 13:00
 • פרטי התקשרות:
 1. טלפון: 054-5405470 או בשירות הלקוחות בוואצפ.
 1. ניתן לפנות בכל שאלה, בקשה ונושא.
 • סודיות המידע ומדיניות פרטיות:
 1. החברה לא תעביר פרטי המשתמשים לצד ג׳, ובלבד שלא נדרשה לעשות כן על ידי צו שיפוטי ו/או הוראה של רשות מרשויות המדינה, וכל עוד אינה ייבת לעשות כן על פי כל דין.
 2.  
 3. החברה מצפינה את המידע החיוני בטכנולוגיות המקובלות ולפי דרישות הדין. לדוגמה שימוש בטכנולוגיית SSL לשם העברת מידע מוצפן כגון אמצעי תשלום כמקובל באתרי סחר אלקטרוני ו/או בהתאם לתקן הבינלאומי PCI DSS- תקן אחיד לאבטחת מידע לעסקים (שירות של צד ג’).יחד עם זאת פעילות האתר מבוצעת בסביבה מקוונת, ולפיכך אין באפשרות החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבי החברה  או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות, וככל שגורם חיצוני יחדור למידע השמור בידי החברה ו/או יעשה שימוש במידע זה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה מכל מין וסוג שהוא.
 1. פרטי המזמין יכול שישמשו למשלוח פרטים אודות מוצרים נוספים בדואר אלקטרוני, זאת אך ורק לאחר הסכמת המשתמש ו/או יידועו על כך, הכל על פי הדין.
 1. משתמשי האתר מצהירים כי ידוע להם כי החברה אוספת מידע סטטיסטי אודות פעילות משתמשיה באתר, בין היתר באמצעות שימוש בטכנולוגית cookies וכלים אנליטיים אחרים למטרות שיווקיות, עיסקיות, על מנת להתאים את האתר להעדפות המשתמש וכדומה.
 1. Cookies הנם קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ושומר על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמש. קבצים אלה מכילים מידע מגוון, לרבות הדפים שבהם המשתמש ביקר, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן המשתמש הגיע אל האתר, מידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר, ועוד.
 1.  
 • קניין רוחני ובעלות על האתר:
 1. כל הזכויות באתר לרבות תמונות, השירותים עצמם לרבות הנתונים, צורתם, סידורם, הפורמט, היקפם, מאגרים, עיצוב האתר, לוגו, ממשק, מבנה האתר, תוכנות, יישומים, קוד מחשב, קבצים גרפיים, טקסט וכל חומר ו/או קניין אחר הכלולים בו, הינן רכוש החברה וקניינה הרוחני. אין להעתיק, לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, לשכפל, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי או אחר כלשהו, בתוכן האתר או כל חלק ממנו, ללא הסכמה מוקדמת ומפורשת בכתב מהחברה. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר ו/או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להשית על המשתמש עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים.
 • תוכן האתר ופרסומות בו:
 1. החברה ו/או האתר אוספים את מייל המשתמש ומיידעים את המשתמש כי יוכלו לפנות אליו בהצעות שיווקיות, המשתמש מצהיר כי מסכים לכך שהחברה ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות אליו מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסומיות, לרבות באמצעות דיוור ישיר, הודעות SMS, דואר אלקטרוני, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי וכי לא תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות על פי חוק הספאם סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982. תינתן אפשרות להסיר את המשתמש מהרשימות.
 1. המשתמש מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה בנוגע לפרסומות ו/או המבצעים המוצגים באתר. יודגש כי דף “מסך המוצר” הוא הגובר במידה וקיימים פערים בין פרטי המבצע בפרסומת לבין דף המוצר, למשתמש לא תהיה אף טענה בעניין.
 1. המשתמש מצהיר כי הוא מודע שהאתר אוסף אודותיו פרטים כאמור וייתכן שמעת לעת יוצג לו פרסומות בכדי לשפר את חווית הקניה שלו ו/או לעניין אותו במוצרים נוספים ו/או משלימים וכדומה.
 • הגבלת אחריות:
 1. האתר אינו אחראי על אופי השימוש של המוצרים, האחריות השימוש והשלכותיה היא של המשתמש בלבד.
 1. ככל שהאתר ו/או השירות ,שמוצע באתר ומחוצה לו על שלל מוצריו שנמכרים ומשולחים ללקוחות, נעזר בשירותי צד ג’ לרבות ספקי מוצרים. יצויין כי בעל האתר לא יישא בנזק עקיף ו/או ישיר לרוכש ו/או אדם אחר.
 1. יתר על כן, לא יישא באחריות שקשורה לשירות שניתן לכאורה ע”י בעל האתר בעניין, כגון אך לא רק העברת הנתונים ו/או אספקת המוצרים ו/או דיוק הנתונים שקשורים לאתר בשל כשל של צד ג’ ו/או שירות חיצוני. כל האחריות שכזאת ואחרת חלה על צד ג’, דהיינו נותן השירות שלשמו נשכר.
 1. מרגע הרכישה וקבלת המוצר האחריות הבלעדית היא על המשתמש עצמו, הן לשימוש והן להשלכות מהשימוש במוצר הכל בהתאם להוראות המידע שמצוי באינטרנט לשימוש סביר של המוצרים מסוג זה ו/או לפי הוראות היצרן.
 1. מדובר לעיתים במוצרים עם חומרים בעלי השפעה על העור. הרוכש מודע לסיכון ולוקח אותו מרצונו בשימוש במוצרים זאת לאחר שהתייעץ עם מומחה בתחום לרבות רופא. במידה ולא התייעצם טרם הרכישה מומלץ להתיעץ עם רופא ו/או רוקח בין סוג העור שלכם ו/או מצבכם הבריאותי לבין החומרים ו/או ריכוזים במוצרים. לחברה לא תקום אף אחריות בעניין וללקוח לא תקום עילת תביעה כנגד החברה באף אופן ובטענה מאף סוג.
 1. החברה עושה את מירב המאמצים להעמיד את האתר באופן רציף ללא הפרעות, עם זאת ייתכן שמעת לעת לא תהיה גישה לאתר.
 1. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להגביל את מספר המוצרים שרשאי כל לקוח ו/או מזמין לרכוש בהזמנה אחת ובכלל.
 1. המוצרים הם איכותיים, שימוש שלא לפי ההוראות ו/או בצורה לא מקצועית יכול להוביל לתוצאות לא רצויות. על כן לבעל האתר לא יהיה אחריות מאף סוג ברשלנות שטמונה ברוכש.
 1. החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם לרוכש באתר, תוצאתי, ישיר, הסתמכותי, פיצוי עונשי ועוד. בפרט אך לא רק במקרים שלהלן:
  •  
 1. שימוש או יכולת שימוש באתר על שלל רבדיו- תוכן, יכולות אחרות ועוד.
  •  
  •  
 1. הודעות, מכתבים ו/או כל תוכן שהמשתמש קיבל מהאתר ו/או החברה.
  •  
  •  
 1. הסתמכות על מידע שפורסם באתר בין אם על ידי החברה ובין אם על ידי צדי ג’.
  •  
  •  
 1. נזק שנגרם עקב שגגה ו/או טעות סופר בדיוק פרטי המידע המוצגים על גבי האתר.
  •  
  •  
 1. נתונים לא מעודכנים בגדר הסביר, בחלוף הזמן יכול והנתונים לא יהיו רלוונטים. למי שרכש את החבילה עם העדכונים, האתר ייעשה את מירב המאמצים לשמור את הרשימות מעודכנות ואף להרחיבם.
  •  
  •  
 1. שימוש מכל סוג לאחר הרכישה של המוצר.
  •  
 1. הגבלות אחריות שלעיל לא מסכמות את כל ההגבלות אחריות כפי שעולות מסעיפי התקנון האחרים בפרט בעניין הפרטיות אך לא רק. מכל מקום גבול האחריות של האתר תהיה בגובה המחיר ששולם ע”י הלקוח לכל היותר.
 • תנאים נוספים:
 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות באם הפריטים אזלו מן המלאי ו/או מכל סיבה מוצדקת אחרת להודיע על כך למשתמש ולספק מוצר חלופי באם המשתמש ירצה בכך או בביטול העסקה. הכל לשיקול הבלעדי של החברה.
 1. לחברה הזכות להגביל את מספר הפריטים שמשתמש אחד יכול להזמין וזאת אף לאחר קבלת אישור הזמנה.
 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות כי זמן טיפול בהזמנה יעמוד על- עד 3 ימי עסקים. בסופם תודיע למשתמש באם קיים אישור הזמנה.
 1. לחברה הזכות לעדכן את דף המוצר על כל פרטיו מעת לעת. להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי ועוד. מובהר כי התמונות להמחשה בלבד, ייתכן שינויים בין התמונות ובין המוצר המוצע שיסופק בפועל, אשר נובעים בין היתר כי התמונות מוצגות על גבי מסך מחשב אשר לעיתים גווניו וצבעיו שונים מאשר המוצר במציאות.
 1. יצוין כי בעל האתר עושה את מירב המאמצים ולנסות לשקף במדויק ככל הניתן את המוצרים באתר במגבלות הטכנולוגיות המקובלות. על כן ובמידה וקיבלתם מוצר בעל פער משמעותי בין הפריט שהוזמן באתר לבין המוצר שקיבלתם בפועל פנו אלינו בפרטי הקשר לבדיקה נוספת. ייתכן שוני בגוונים ובפרופורציות של המוצרים כאמור.
 1. המחירים המצוינים באתר כוללים מע”מ כדין אלא אם כן מצוין במפורש אחרת.
 1. לחברה ולמי מטעמה הזכות הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע מוצרים המוצעים למכירה באתר וכן לקבוע את אופן מכירתם ואת מחירם.
 1. על אף שהחברה מפקחת על המידע ונכונותו, אין החברה ו/או מי מטעמה אחראית לכל תוצאה העלולה לנבוע מטעות, השמטה, חוסר דיוק או ממידע מטעה המופיע באתר ו/או בשירות הניתן. מובהר בזאת כי החברה אינה אחראית לנזק ישיר ו/או עקיף ו/או להפסד העלול להיגרם מנתונים המוצגים באתר זה.
 1. הודעה על אישור הזמנה אינו מהווה ראייה על ביצוע הפעולה ואינו מחייב את האתר. רק רישום שנרשם במחשבי החברה יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
 1. כותרות הפרקים משמשים לשם נוחות והתמצאות ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש.
 1. במידה ויש סתירות בין הסעיפים יגברו אלו שסבירים יותר בנסיבות ובהקשר.
 • שירות משלוחים ‘מהיום להיום’:
 1. חל על ערים – ירושלים, מוצא, מבשרת ציון, גבעת זאב.
 2. על הזמנה שתכנס למערכת בין השעות 8:00-11:00 הלקוחה תקבל באותו היום

יום עסקים עד השעה: 11:00 בבוקר
 הזמנה שתכנס לאחר השעה המצויינת, יום העסקים הראשון הוא יום למחרת.

יובהר, כי אתה כותבים זאת כהצהרה בלבד. בפועל, החברה תהא חשופה לתביעות בגין נזקים. יש להדגיש בעמוד המוצר את החובה לקרוא הוראות יצרן. במוצרים, בהם קיימת חשיפה, לדוגמא, מוצר שבעל עור רגיש עושה בו שימוש – יש לכלול תחת המוצר אזהרה ברורה, ומודגשת. קיימות הוראות ותקנות בענין.